image description
SYM-OP-IS 2019

Međunarodni XLVI simpozijum o operacionim istraživanjima

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizator je međunarodnog XLVI simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2019 koji će se održati u Kladovu u periodu od 15. do 18. septembra 2019. godine u hotelu Đerdap.

Kladovo, 15 - 18. septembra 2019.

O SIMPOZIJUMU

SYM-OP-IS je internacionalni simpozijum koji tradicionalno okuplja operacione istraživače sa ciljem da se na formalan i neformalan način sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmene informacije od interesa za operaciona istraživanja. Konferencija će omogućiti transfer znanja između naučnika, kao i između naučnika i predstavnika privrede. Ohrabruje se pisanje radova i sprovođenje istraživanja koja prevazilaze granice kako između naučnih disciplina tako i zemalja, a u cilju unapređenja međunarodne saradnje, posebno među balkanskim zemljama.

Konferencija je izvanredna prilika za okupljanje istraživača u prelepom ambijentu Kladova i Đerdapske klisure, u hotelu "Đerdap" od 15. do 18. septembra 2019. godine. Programski odbor, kojim predsedava Milan Martić, i Organizacioni odbor, kojim predsedava Dragana Makajić-Nikolić, pripremaju kvalitetan naučni ali i društveni program.

Važni datumi:

  • 31.05.2019. 15.06.2019. Rok za predaju radova
  • 30.06.2019. 08.07.2019. Obaveštenje o prihvatanju rada
  • 20.07.2019. Rok za slanje finalne verzije rada
  • 31.08.2019. Rok za plaćanje kotizacije
Istorijat simpozijuma od 1974. do 2018.

NAJNOVIJE VESTI

ORGANIZATORI

Glavni organizator

Jove Ilića 154,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3950 800
symopis2019@fon.bg.ac.rs

Suorganizatori
Konferenciju podržavaju